Organisatie

Geen naaiwerk, wel reparatie!
Het Repair Café  Biddinghuizen is als vrijwilligersorganisatie lid  van Repair Café Internationaal. In januari 2016 hebben de initiatiefnemers besloten een stichting te vormen om de contacten met andere organisaties, financiële instellingen en de overheid te vergemakkelijken: de Stichting Repair Café Biddinghuizen, met als postadres: het Erf 91, 8256 DH  Biddinghuizen.

Het doel van de stichting is:
a. het herstellen, vernieuwen en repareren van gebruiksartikelen in de ruimste zin des woords, ten behoeve van hergebruik op zoveel mogelijk eigentijdse wijze, binnen de lokale samenleving;   
b. het behouden en verspreiden van herstel- en reparatiekennis van de hiervoor bedoelde artikelen; 
c. het bevorderen van de lokale cohesie door dorpsgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten.

De stichting is een non-profit organisatie. De reparaties van de aangeleverde spullen zijn gratis, alleen kosten van reserve-onderdelen worden berekend. De stichtingskosten worden betaald uit inkomsten van vrijwillige giften van bezoekers en donateurs, van sponsoren en incidentele subsidies.

 
© Repair Café Biddinghuizen - Alle rechten voorbehouden - Deze website is gesponsord door Sybit | Software op Maat